comic

อมลม

posted on 23 Sep 2008 10:52 by taona in Taona-comic-life directory Cartoon, Diary

 เรื่องนี้น่าจะเกิดจากความว่างของบางคน  เห็นกระแสลดน้ำหนักมาแรง เลยอยากสวนกระแส

.. 

 

คิดไปคิดมา เราจะลำบากทำไมน้า  ปีนขึ้นตาชั่งแค่เนี่ยก็พิสูจน์ได้แร่ะ -_-'

...

 

Creative Commons License